ส่งแบบประเมินตนเองมาตรฐานแพทย์แผนไทยและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยปี2554

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

        ขอให้ท่านดำเนินการส่งแบบประเมินตนเองมาตรฐานแพทย์แผนไทยเข้าใหม่พร้อมทั้งส่งสรุบข้อมูลการบริการด้านการแพทย์แผนไทยปี2554  ภายในวันที่  17  ตุลาคม  2554    ตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (2 003.jpg)รูป หมอนวด 372 รพ.สต.นาทม 417/10/2554 10:57
Download this file (ประเมินงานแพทย์แผนไทย 54.xls)แบบประเมินตนเอง รพ.สต.หัวคูรพ.สต.หัวคู717/10/2554 02:53
Download this file (ประเมินตนเอง แพทย์แผนไทย สอ.นาวี.xls)ส่งแบบประเมินตนเองแพทย์แผนไทย 54 สอ.นาวี 05222 516/10/2554 07:18
Download this file (ประเมินตนเองแผนไทย นาเมือง.xls)ส่งแบบประมินตนเองงานพทย์แผนไทย ๒๕๕๔รพ.สต.นาเมือง1716/10/2554 13:44
Download this file (ประเมินตนเองแพทย์แผนไทยครั้งรวม.xls)ส่งแบบประเมินตนเองสอ.ท่าม่วง 217/10/2554 04:56
Download this file (ประเมินแพทยแผนไทย 54.xls)แผนไทย ขวาว 417/10/2554 07:03
Download this file (ประเมินแพทย์แผนไทย รพ.สต.นาทม.xls)แบบประเมินเเพทย์แผนไทย รพ.สต.นาทม 217/10/2554 06:15
Download this file (รพ.สต กกทัน.xls)รพ.สต.กกทัน 017/10/2554 08:53
Download this file (สรุปการดำเนินงานแพทย์แผนไทย.xls)สรุปการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สอ.นาวี 05222 616/10/2554 08:07
Download this file (สรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย(สอ.กุดแข้)  ปี2554.doc)สรุผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สอ.กุดแข้ 317/10/2554 07:53
Download this file (สรุปผลงานแพทย์แผนไทย กกทัน.doc)รพ.สต.กกทันรพ.สต.กกทัน117/10/2554 09:16
Download this file (สรุปผลงานแพทย์แผนไทย.doc)รพ.สต.นาโพธิ์แบบสรุปแพทย์แผนไทย 117/10/2554 10:00
Download this file (สรุปผลงานแพทย์แผนไทย.rar)สรุป-ประเมินแพทย์แผนไทย รพสต.ห้วยสามัคคีรพสต.ห้วยสามัคคี417/10/2554 06:47
Download this file (สรุปผลแผนไทยสะทอน2554.doc)แบบสรุปผลงานแพทย์แผนไทย สะทอน ปี 54 1417/10/2554 03:08
Download this file (สรุปรายงานแพทย์แผนไทย.doc)ส่งสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สอ.ท่าม่วง 317/10/2554 04:58
Download this file (สรุปแผนการดำเนินงานแผนไทย54.doc)สรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวคูรพ.สต.หัวคู517/10/2554 04:17
Download this file (สรุปแผนไทย54.doc)สรุปแผนไทยขวาว 117/10/2554 08:47
Download this file (เกณฑ์การให้คะแนน แพทย์แผนไทย(1)233.xls)เกณฑ์การให้คะแนน แพทย์แผนไทย(1)233.xls 5911/10/2554 06:19
Download this file (เกณฑ์แผนไทย 54.xls)เกณฑ์แผนไทย 54.xls 2312/10/2554 06:13
Download this file (เกณฑ์แพทย์แผนไทย.xls)เกณฑ์แพทย์แผนไทยมะหรี่ 017/10/2554 02:20
Download this file (เกณฑ์แพทย์แผนไทยสะทอน 54.xls)แบบประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย สอ.สะทอน ปี 54 317/10/2554 03:09
Download this file (แบบสรุปผล..[1].doc)สรุปผลมะหรี่ 817/10/2554 02:47
Download this file (แบบสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย  ปี  2554.xls)ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 2554 (นาเมือง )รพ.สต.นาเมือง717/10/2554 04:36
Download this file (แบบสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย  ปี2554 นาทม.doc)แบบสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี2554 นาทม 317/10/2554 09:57
Download this file (แบบสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย  ปี2554.doc)แบบสรุปผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี2554.doc 7711/10/2554 06:33
Download this file (แบบสรุปผลงานแพทย์แผนไทย 54.doc)รพ.สต.กกทัน 217/10/2554 08:42
Download this file (แผนไทยมะหรี่.xls)แผนไทยมะหรี่ค่ะ 217/10/2554 02:05
Download this file (แพทย์แผนไทย.doc)ส่งแบบสรุปการดำเนินงานแพทย์แผนไทยปี 2554 รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้ารพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า417/10/2554 06:56