:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดูแลสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย Print
Written by   
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015 04:17

เรียน  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก เขต๗ ขอความร่วมมือในการ

ดูแลสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย  ตามเอกสารไฟล์ที่แนบ

 

 

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (389817_2121425935.PDF)389817_2121425935.PDF 4001/07/2558 07:20
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี Print
Written by   
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015 04:10

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐  ปี ขึ้นไป ตามไฟล์ที่แนบและ

ให้ส่งข้อมูล สสอ.เสลภูมิ ภายใน วันที่  ๘  ก.ค. ๕๘  เพื่อรวบรวมส่ง  สสจ.ร้อยเอ็ดต่อไป

(ส่งทางไลน์ส่วนตัว ภัสดาพรค่ะ )

ขอบคุณค่ะ ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (384076_1579643334.PDF)384076_1579643334.PDF 2001/07/2558 07:24
Download this file (ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุ 100 ปี รพ.สต. บ้านมะหรี่.doc)รพ.สต. บ้านมะหรี่.รพ.สต. บ้านมะหรี่.1003/07/2558 05:01
Download this file (ผู้สูงอาย 100 ปี.doc)แบบสำรวจผู้สูงอายุ 100 ปีรพ.สต.บ้านขวาว1003/07/2558 07:00
Download this file (ผู้สูงอายุ 100 ปี ท่าม่วง.doc)ผู้สูงอายุ รพ.สต. บ้านท่าม่วงรพ.สต.บ้านท่าม่วง802/07/2558 09:41
Download this file (ผู้สูงอายุ 100 ปี นาทม.doc)รายงานผู้สูงอายุ 100 ปีรพ.สต.บ้านนาทม1502/07/2558 09:33
Download this file (ผู้สูงอายุ 100 ปี นาโพธิ์.doc)รพ.สต. นาโพธิ์รพสต.นาโพธิ์902/07/2558 08:34
Download this file (ผู้สูงอายุ 100 ปี บ้านบะหลวง.docx)ผู้สูงอายุ 100 ปี บ้านบะหลวง.docxรพสต.บะหลวง209/07/2558 11:05
Download this file (ผู้สูงอายุ 100 ปี บ้านใหม่สามัคคี.doc)รายงานผุ้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี509/07/2558 03:19
Download this file (ผู้สูงอายุ 100 ปี.doc)รายงานผู้สูงอายุรพ.สต.บ้านสะทอน404/07/2558 03:48
Download this file (ผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป_หนองจอก.rar)ผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป_หนองจอกรพ.สต. หนองจอก502/07/2558 06:36
Download this file (รายชื่อผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป.docx)รางานผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านห้วยสามัคคี1101/07/2558 07:57
Download this file (รายชื่อผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป.zip)รายงานผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านหนองฟ้า 901/07/2558 09:00
Download this file (แบบสำรวจผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี.doc)แบบสำรวจผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีรพ.สต.บ้านนาเมือง406/07/2558 03:59
Download this file (แบบสำรวจผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป รพสต.ดงหวาย.docx)รพสต.ดงหวาย 129/07/2558 03:51
 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ Print
Written by   
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015 04:02

เรียน ผอ.รพ.สต.ทกแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมืิอสำรวจผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีข้อจำกัดในการเดิน

ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ตามแบบฟอร์มในไฟล์ที่แนบ และให้สำรวจส่ง สสอ.เสลภูมิ

ภายในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๘  (ตามไฟล์ที่แนบ)

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (384075_66121901.PDF)384075_66121901.PDF 6101/07/2558 07:24
Download this file (60 ปี ขวาวก.docx)ผู้สูงอายุออกเสียงรพ.สต.ขวาว329/07/2558 03:27
Download this file (รายงานผู้พิการ นาวี  ผู้สูงอายุ ปี58.doc)แบบสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย529/07/2558 07:12
Download this file (รายงานผู้พิการ ผู้สูงอายุ ปี58.doc)รพ.สต. บ้านมะหรี่รพ.สต. บ้านมะหรี่510/07/2558 04:16
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียง น้ำจั้นใหญ่docx.docx)รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ น้ำจั้นใหญ่229/07/2558 08:44
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ.docx)รง.ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีสิทธิ์ออกเสียงรพ.สต.บ้านหนองฟ้าค่ะ302/08/2558 08:08
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ_ท่าม่วง.doc)รพ.สต.ท่าม่วงท่าม่วง229/07/2558 08:52
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ_ผักกาดหญ้า.doc)รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียง_ผักกาดหญ้ารพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า410/07/2558 06:37
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ_สะอาดนาดี.doc)รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ_สะอาดนาดี.doc 409/07/2558 06:56
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ_หนองจอก.docx)รายงานผู้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ_หนองจอกรพ.สต.หนองจอก2105/07/2558 14:53
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการหัวคูdocx.docx)รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ หัวคูรพ.สต.บ้านหัวคู709/07/2558 10:14
Download this file (รายงานผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการใหม่สามัคคีdocx.docx)รายงานผุ้มีสิทธิออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุและผูพิการรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี809/07/2558 04:20
Download this file (แบบสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ.docx)แบบสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ รพสต.ดงหวาย 629/07/2558 03:42
 
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการเตรียมรณรงค์ฯ Print
Written by   
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015 03:49

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและกำหนดการณรงค์ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้คัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ ๔๒ เดือน และให้รายงานผลตามแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนว และส่งรายงานให้ สสอ.ทุกวันก่อน เวลา ๑๕.๐๐ น. ของทุกวันในช่วงวันที่รณรงค์ (เอกสารและแนวทางดำเนินงานตามไฟล์ที่แนบค่ะ ( ให้ส่งรายงานทางไลน์ส่วนตัวก็ได้ค่ะ ทุกวัน)

 

ขอบคุณค่ะ ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (386113_990764125.PDF)386113_990764125.PDF 2402/07/2558 01:59
Download this file (แผนการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย1.docx)แผนการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย1.docx 1001/07/2558 04:29
 
รณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ใน"วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย Print
Written by   
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015 04:33

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ตามหนังสือที่ส่งส่งมาด้วย  จังหวัดขอให้หน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ใน"วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" วันที่ ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๘  แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด(วันเสาร์) ดังนั้นจึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  พร้อมกันทุกแห่ง  พร้อมรายงานผล ๑.แบบรายงานผลการรณรงค์ ๒. ภาพถ่าย ขนาด A4  1 แผ่น    รายงานผลทางWeb Cup หน้าส่งข่าว  ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก่อนบ่ายสามโมง

วิม  เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (Big Cleaning Day ไค่นุ่น.docx)Big Cleaning Day ไค่นุ่น.docxรพ.สต.บ้านไค่นุ่น103/07/2558 08:17
Download this file (big cleaning day0001.rar)big cleaning day0001.rar 3630/06/2558 04:34
Download this file (รง. วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รพ.สต.กุดแข้.docx)รพ.สต.กุดแข้ 403/07/2558 06:53
Download this file (รง.กิจกรรม วัน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  รพ.สต. มะหรี่.doc) รพ.สต. มะหรี่. รพ.สต. มะหรี่.603/07/2558 07:37
Download this file (รง.กิจกรรม วัน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย.rar)รง.กิจกรรม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยรพ.สต.บ้านดงหวาย1003/07/2558 03:34
Download this file (รง.วันสิ่งแวดล้อมไทย  นาโพธิ์.rar)รพ.สต.นาโพธิ์แบบรง403/07/2558 06:16
Download this file (อนามัยสิ่งแวดล้อม.rar)รพ.สต.สะทอนรายงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย704/07/2558 02:32
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บ้านหัวคู.rar)รพ.สต.หัวคูรพ.สต.บ้านหัวคู403/07/2558 06:30
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมพันขาง.rar)แบบรายงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมรพ.สต.พันขาง503/07/2558 08:52
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2558 (นาเมือง).rar)รายงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยรพ.สต.บ้านนาเมือง503/07/2558 07:22
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2558.doc)รายงานวันสิ่งแวดล้อมไทยรพ.สต.นาเมือง203/07/2558 07:31
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2558.rar)Big Cleaning Dayรพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่1603/07/2558 04:23
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รพ.สต.บ้านนาทม.docx)แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รพ.สต.บ้านนาทมแบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รพ.สต.บ้านนาทม103/07/2558 05:17
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รพ.สต.เมืองไพร.doc)รายกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย รพ.สต.เมืองไพร803/07/2558 04:32
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย.docx)กกทันส่งใหม่ครับ 204/07/2558 07:00
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย.rar)แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย.rar 4030/06/2558 04:48
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_นาโพธิ์.doc)รพ.สต.นาโพธิ์รง.อนามัยสิ่งแวดล้อม203/07/2558 06:05
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_รพ.สต.บ้านสะอาดนาดี ปี 58.rar)รณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day) รพ.สต.บ้านสะอาดนาดี503/07/2558 05:31
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_หนองจอก.rar)รายงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_หนองจอกรพ.สต.หนองจอก2303/07/2558 02:37
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_ห้วยสามัคคี.docx)แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_รพ.สต.ห้วยสามัคคีรพ.สต.ห้วยสามัคคี403/07/2558 04:16
Download this file (แบบรายงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย_ใหม่สามัคคี.docx)แบบรายงานวันอนามัยและสิ่งแวดล้อมรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี103/07/2558 07:19
Download this file (แบบรายงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย.doc)แบบรายงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย.docรพ.สต.บ้านท่าม่วง403/07/2558 04:23
Download this file (แบบรายงาน-วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยรพ.สต.นาวี.docx)แบบรายงาน-วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยรพ.สต.นาวี.docxรพ.สต.นาวี303/07/2558 07:39
Download this file (แบบรายงานการจัดกิจกรรม.zip)แบบรายงานการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด รพ.สต.บ้านหนองฟ้า 403/07/2558 08:38
Download this file (แบบรายงานการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านหวาย.docx)แบบรายงานการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านหวาย 104/07/2558 04:16
Download this file (แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด.docx)กิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ผักกาด.docรพ.สต.บ้่านผักกาดหญ้า504/07/2558 02:49
Download this file (แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด.rar)รง.วันอนามัยสิ่งแวดล้อมรพ.สต.ขวาว404/07/2558 07:55
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 4 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday230
mod_vvisit_counterThis week838
mod_vvisit_counterLast week1311
mod_vvisit_counterThis month4675
mod_vvisit_counterLast month6979
mod_vvisit_counterAll days579965

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.226.61.111
,
Today: พ.ย. 26, 2015