:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ขอเชิญประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Print
Written by   
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015 02:01

เรียน ผอ.รพ.สต.

ด้วย สสจ.รอ.ได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ในการนี้ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานดังนี้

1.ผู้รับผิดชอบงานจาก รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1คน

2.อปท.แห่งละ 1 คน จำนวน 3 แห่ง คือ อปท.เกาะแก้ว/นาทม/นาเมือง

กำหนดการประชุมและแบบตอบรับตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ภัสดาพร/ส่งข่าว

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ไอโอดีน0001.pdf)ไอโอดีน0001.pdf 2214/05/2558 02:01
 
ติดตามผลการดำเนินงานให้วัคซีนdT ในกลุ่มปชก.๒๐-๕๐ปี Print
Written by   
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015 08:32

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือท่านตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรณรงค์ให้วัคซีนdT ในปชก.๒๐-๕๐ปี ช่วง ต.ค.-ธ.ค.๕๘ โดยเช็คผลการดำเนินงานจากโปรแกรมHosxp  แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DTC2ที่ขึ้นให้ทางไลน์ส่งข่าว  ทั้งนี้ให้ยึดเป้าตามที่แจ้งทางไลน์  (ไม่ต้องเปลี่ยนเป้า)

ขอให้ท่านส่งDCT2ให้ด่วน  ภายในวันนี้ด้วย ทางช่องทาง หน้าWeb cup ช่องหน้า ส่งข่าว  เพื่อยืนยันผลการดำเนินงานกับนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด

 

ขอบคุณครับ

วิม    เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (dt 2 กกทัน.rar)ผลการให้วัคซีน dTC รพ.สต.กกทัน (ส่งใหม่ครับดึงข้อมูลจาก Hosxp ครับ)รพ.สต.กกทัน1515/05/2558 02:44
Download this file (DT-รพ-สต-นาวี.xls)นาวีนาวี1213/05/2558 07:27
Download this file (DT-รพ-สต.ท่าม่วงxls.xls)DT-รพ-สต.ท่าม่วงxls.xlsท่าม่วง418/05/2558 09:25
Download this file (DT1 ป่าขี.xls)รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน DTC 2 รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน DTC 2 914/05/2558 06:18
Download this file (DT1 ป่าขีณ 25 พค.xls)รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน DTC 2 ณ 25 พค 58รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน DTC 2 ณ 25 พค 58025/05/2558 07:40
Download this file (DT1 ป่าขีณ 25 พค.xls)รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน DTC 2 ณ 25 พค 58รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน DTC 2 ณ 25 พค 58025/05/2558 07:40
Download this file (DT2 นาทม.xls)รายงานรณรงค์ dt 2 รพ.สต นาทมรพ.สต.นาทม718/05/2558 04:07
Download this file (dt2.zip)dT2_รพ.สต.บ้านหวายรพ.สต.บ้านหวาย415/05/2558 08:25
Download this file (dTC 2,รายงานผลà¸-ารฉีดวัคซีน.rar)รายงานdTC2รพ.สต.ขวาว913/05/2558 03:59
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน dTใหม่สามัคคี.xls)dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน dTใหม่สามัคคี.xls 914/05/2558 23:55
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน กุดแข้ 1.rar)DTC 2รพ.สต.กุดแข้513/05/2558 03:42
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน ผักกาดหญ้า.xls)ผักกาดหญ้า 1513/05/2558 05:52
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน แยกรายหมู่ 1.xls)รพ.สต.บ้านมะหรี่รพ.สต.บ้านมะหรี่718/05/2558 05:14
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน(บะหลวง)ล่าสุด.rar)ผลการให้วัคซีน dTC รพ.สต.บ้านบะหลวงรพ.สต.บ้านบะหลวง412/05/2558 12:16
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน.rar)dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีน.rar 3612/05/2558 08:34
Download this file (dTC 2,รายงานผลการฉีดวัคซีนนาเมือง(ล่าสุด).xls)รายงานdtc2 นาเมืองรพ.สต.นาเมือง418/05/2558 04:30
Download this file (dTC 2-nongjok.rar)ผลการให้วัคซีน dTC รพ.สต. หนองจอก1912/05/2558 09:44
Download this file (dTC 2.xl.xls)นาโพธิ์นาโพธิ์318/05/2558 08:10
Download this file (dTC 2.xls)DTC2 NumjunyaiNumjunyai DTC21315/05/2558 02:07
Download this file (dTC 2รพ.สต.สะทอนรอบ 2™.rar)รายงานรณรงค์ dt สะทอนdt สะทอน913/05/2558 08:42
Download this file (dTC-2558.txt)คำสั่่ง SQL จำนวนผู้รับวัคซีน dTC แยกรายหมุู่บ้าน 7312/05/2558 09:04
Download this file (dTC-List-2558.txt)คำสั่่ง SQL แสดงรายชื่อผู้รับบริการ 5612/05/2558 09:18
Download this file (DTC2 NJY.xls)DTC2 NumjunyaiDTC2815/05/2558 02:10
Download this file (dTC2 นาโพธิ์.rar)นาโพธิ์นาโพธิ์1318/05/2558 01:53
Download this file (dTc2รอบที่ 3 ห้วยสามัคคี.xls)ผลงาน dT ห้วยสามัคคีรพ.สต.บ้านห้วยสามัคคี713/05/2558 03:31
Download this file (dTCTargetremqin.txt)คำสั่ง SQL รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับว้ัคซีน 4814/05/2558 03:03
Download this file (ผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก หนองฟ้า.zip)รายงานผลการฉีดวัคซีนdT แก้ไขใหม่ค่ะรพ.สต.หนองฟ้า818/05/2558 03:56
Download this file (ผลการให้วัคซีน DT รพ.สต.บ้านสะอาดนาดี.rar)ผลการให้วัคซีน DT รพ.สต.บ้านสะอาดนาดี2712/05/2558 09:38
Download this file (ผลงานdtรพ.สต.พันขาง.zip)ผลการให้วัคซีนdtc2 พันขางรพ.สต.บ้านพันขาง =^_^=714/05/2558 02:18
Download this file (รายงาน dt รพ.สต.หัวคู วันที่12พ.ค.58.zip)รพ.สต.หัวคูรพ.สต.หัวคู2312/05/2558 09:35
Download this file (รายงานผลการฉีดวัคซีนdTC2 ใหม่สามัคคี.rar)รายงานผลการให้วัคซีนdTC2 วันที่ 27 พ.ค.58รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี027/05/2558 07:50
Download this file (รายงานผลการให้วัคซีน dT 2 รพ.สต. บ้านไค่นุ่น.rar)รายงาน DTC 2 รพ.สต.บ้านไค่นุ่นรพ.สต.บ้านไค่นุ่น515/05/2558 09:21
Download this file (แบบรายงานรพ.สต.เมืองไพรรายงานครั้งที่_3dTวันที่ 12 พ.ค 58.xls)แบบรายงานรพ.สต.เมืองไพรรายงานครั้งที่_3dTวันที่ 12 พ.ค 58.xlsรพ.สต.เมืองไพร2112/05/2558 11:22
 
remed รพ.สต.ใหม่สามัคคี DM , บะหลวง DM , HT Print
Written by   
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015 08:09
รายชื่อ remed รพ.สต.ใหม่สามัคคี DM , บะหลวง DM , HT
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.ใหม่สามัคคี DM , บะหลวง DM , HT.xls)remed รพ.สต.ใหม่สามัคคี DM , บะหลวง DM , HT.xls 111/05/2558 08:09
 
remed รพ.สต.สะทอน , ผักกาดหญ้า , ขวาว HT Print
Written by   
พุธ, 06 พฤษภาคม 2015 09:03
รายชื่อ remed รพ.สต.สะทอน , ผักกาดหญ้า , ขวาว HT
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.สะทอน , ผักกาดหญ้า , ขวาว HT.xls)remed รพ.สต.สะทอน , ผักกาดหญ้า , ขวาว HT.xls 706/05/2558 09:05
 
Spot โรคหัด Print
Written by   
ศุกร, 01 พฤษภาคม 2015 06:32

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

Spot รคหัดสำหรับการรณรงค์ช่วง 1 พ.ค.58-30 ก.ย.58 คะ ...อารยา

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (Spot โรคหัด 1.rar)spot โรคหัด 5001/05/2558 06:35
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 4 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday216
mod_vvisit_counterYesterday281
mod_vvisit_counterThis week1699
mod_vvisit_counterLast week1169
mod_vvisit_counterThis month2065
mod_vvisit_counterLast month7101
mod_vvisit_counterAll days570376

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.242.173.200
,
Today: ต.ค. 09, 2015