:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
รายงานผลการดำเนินงบค่าเสื่อม 80% ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2558 Print
Written by   
จันทร์, 28 มีนาคม 2016 08:02

เรียน ผอ.รพ.สต.

ขอให้รายงานผลการจัดหางบเสื่อม ปี2558 ส่ง สสอ. ทาง webcup ภายในวันที่ 31 มี.ค. 59 ตามแบบฟอร์มที่แนบ

ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (880001.pdf)880001.pdf 3128/03/2559 08:07
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558.doc.docx)งบค่าเสื่อม 58รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า002/04/2559 04:17
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558.docx)รพ.สต.หนองจอก 729/03/2559 07:48
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558_บะหลวง.docx)รายงานงบค่าเสื่อมปี58รพสต.บะหลวง031/03/2559 11:32
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558กกทัน.docx)งบค่าเสื่อม 58 กกทัน 429/03/2559 08:12
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558ดงหวาย.doc)ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม58รพ.สต.บ้านดงหวาย230/03/2559 05:22
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558สะอาดนาดี.doc)รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558สะอาดนาดี.doc 131/03/2559 13:19
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558ห้วยสามัคคี.doc)งบค่าเสื่อมรพ.สต.ห้วยสามัคคี230/03/2559 09:16
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม2558เมืองไพร.doc)รพ.สต.เมืองไพร 629/03/2559 09:47
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Print
Written by   
จันทร์, 28 มีนาคม 2016 07:05

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบกลาง (Admissions) ระหว่างวันที่ 11-29 เม.ย.59 โดยให้สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (67568_1466700211.PDF)67568_1466700211.PDF 4728/03/2559 07:06
 
สถานการณ์โรคระบาด สัปดาห์ที่ 12 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2559 Print
Written by   
จันทร์, 28 มีนาคม 2016 04:37

เรียน SRRT ทุกท่าน

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (012 การส่งรายงาน 506.pdf)012 การส่งรายงาน 506.pdf 2728/03/2559 04:41
Download this file (DHF59_wk12.xls)DHF59_wk12.xls 2128/03/2559 04:39
Download this file (dhf_270359.pdf)dhf_270359.pdf 828/03/2559 04:40
Download this file (dhf_wk12_270359.docx)dhf_wk12_270359.docx 728/03/2559 04:39
Download this file (E1 เร่งด่วนไข้เลือดออก 59.xls)E1 เร่งด่วนไข้เลือดออก 59.xls 1028/03/2559 04:43
Download this file (TCEN4559_000001_013982.rar)TCEN4559_000001_013982.rar 1328/03/2559 04:38
 
ขอข้อมูลอสม.ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ๑๐/๒๐/๓๐ ปี Print
Written by   
พุธ, 23 มีนาคม 2016 15:54

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ตามที่ท่านสสอ.ให้ทุกแห่งแจ้งจำนวน อสม.ในเขตบริการทีทำหน้าที่มาแล้ว ๑๐,๒๐.,๓๐ ปี เพื่อรับเหรียญฯนั้น

ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลกลับทางช่องทาง Web Cup หน้าส่งข่าว  พรุ่งนี้ ก่อน ๑๐ โมงเช้า ด้วยครับ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ข้อมูล อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี  กกทัน 2559.xls)ข้อมูล อสม.กกทัน ปี2559 028/03/2559 03:35
Download this file (ข้อมูล อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี นาทม 2559.rar)ข้อมูล อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี นาทม 2559.rar 524/03/2559 09:08
Download this file (ข้อมูล อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี นาทม 2559.xls)natom 224/03/2559 09:21
Download this file (จำนวนผู้จะได้รับเหรียญ 10 ปี 20  รพ.docx)อสม.ที่ยังไม่ได้รับเหรียญ10 ปี 20ปีรพ.สต.พันขาง824/03/2559 01:49
Download this file (จำนวนผู้จะได้รับเหรียญ 10 ปี.doc)อสม.เมืองไพร 424/03/2559 03:37
Download this file (อสม.10 ปีขึ้นไป59.xls)จำนวน อสม.10 ปีขึ้นไปรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี124/03/2559 03:35
Download this file (อสม.20ปี บะหลวง.xls)บะหลวงบะหลวง024/03/2559 09:46
Download this file (อสม.xls)อสม. ๑๐,๒๐,๓๐ ปีรพ.สต.ไค่นุ่น924/03/2559 02:56
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี กุดแข้.xls)กุดแข้ 824/03/2559 01:56
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี ขวาว.xl.xls)ิอสม.ขวาวรพ.สต.ขวาว224/03/2559 03:22
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี ขวาว.xls) อสม. ขวาว 024/03/2559 03:19
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี ท่าม่วง.xls)อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี ท่าม่วง.xlsรพ.สต.ท่าม่วง324/03/2559 03:29
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี นาวี.xls)อสม.รพ.สต.นาวีอสม.รพ.สต.นาวี424/03/2559 03:59
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี นาเมือง.xls)อสม. ๑๐,๒๐,๓๐ ปีรพ.สต.นาเมือง1424/03/2559 02:09
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี น้ำจั้นใหญ่.xls)น้ำจั้นใหญ่น้ำจั้นใหญ่324/03/2559 04:01
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี มะหรี่ 59.xls)รพ.สต.บ้านมะหรี่รพ.สต.บ้านมะหรี่124/03/2559 04:11
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี เมืองไพร.xl.xls)อสม.เมืองไพร 124/03/2559 03:51
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี. สะอาดนาดี.xls)อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี. สะอาดนาดี.xls 224/03/2559 06:56
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี. อำเภอเสลภูมิ (รพสต.นาโพธิ์).xls)อสม.10,20,30 นาโพธิ์ 524/03/2559 01:45
Download this file (อสม.๑๐,๒๐,๓๐ ปี. อำเภอเสลภูมิ ห้วย.xls)อสม.ห้วยสามัคคีรพสต.ห้วยสามัคคี124/03/2559 03:53
Download this file (อสม.๑๐-๒๐-๓๐ ปี.xls)รพ.สต.หนองจอก 124/03/2559 03:44
 
แบบสำรวจภาวะโภชานาการ Print
Written by   
อังคาร, 22 มีนาคม 2016 08:36

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้แห่งที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูลภาวะโภชนาการ กรอกแบบสำรวจตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่ง สสอ.เสลภูมิ (ส่งเป็นเปเปอร์นะค่ะ) ส่งภายในวันที่ 28 มีค.59

บรรจง/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แบบสรุปผลภาวะโภชาการเด็กนักเรียน (5).xls)แบบสรุปผลภาวะโภชาการเด็กนักเรียน (5).xls 1222/03/2559 08:37
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 12 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday228
mod_vvisit_counterYesterday219
mod_vvisit_counterThis week727
mod_vvisit_counterLast week2129
mod_vvisit_counterThis month7460
mod_vvisit_counterLast month6302
mod_vvisit_counterAll days640747

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.198.221.186
,
Today: ส.ค. 30, 2016