:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
remed รพ.สต.นาเมือง DM Print
Written by   
พุธ, 14 พฤษภาคม 2014 08:48
รายชื่อผู้ป่วย remed รพ.สต.นาเมือง DM
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.นาเมือง DM.xls)remed รพ.สต.นาเมือง DM.xls 214/05/2557 08:50
 
ขอให้ส่งรายงานผู้สูงอายุและประเมินหมู่บ้านไอโอดีน Print
Written by   
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 06:45

เรียน ผอ.รพ.สต.

ขอให้ส่งแบบประเมินรายงานผู้สูงอายุ(ADL)แบบฟอร์มตาม Webcup หน้าที่ 9 และแบบประเมินหมู่บ้านไอโอดีน โดยส่งให้ สสอ.เสลภูมิ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 57

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ADL 2557.doc)รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ ADL915/05/2557 08:09
Download this file (ADL.doc)รายงานADL รพสต.นาโพธิ์รพสต.นาโพธิ์319/05/2557 04:30
Download this file (งานพี่น้อย ส่ง 15 พ.ค.57.rar)รพ.สต.บ้านมะหรี่ สรุป ADL และไอโอดีนรพ.สต.บ้านมะหรี่1515/05/2557 02:08
Download this file (งานไอโอดีน.doc)แบบรายงานไอโอดีน รพ.สต.บ้านหัวคูรพ.สต.บ้านหัวคู1015/05/2557 02:56
Download this file (งานไอโอดีน.doc รพสต.ดงหวาย.doc)ส่งรายงานไอโอดีน รพสต.บ้านดงหวาย 515/05/2557 04:33
Download this file (รายงาน ADLกกทัน 57.doc)รายงาน ADL รพ.สต.กกทันรพ.สต.กกทัน219/05/2557 07:25
Download this file (รายงานชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน 57 Copy.doc)รายงานหมู่บ้านไอโอดีนรพ.สต.กกทัน119/05/2557 07:26
Download this file (รายงานไอโอดีน57.doc)ไอโอดีน น้ำจั้นใหญ่ 418/05/2557 09:23
Download this file (สรุป ADL และหมู่บ้านไอโอดีน หนองฟ้าค่ะ.zip)สรุป ADL และหมู่บ้านไอโอดีน ค่ะ ^_^รพ.สต.บ้านหนองฟ้า1614/05/2557 09:39
Download this file (แบบรายงานชุมชน - หมู่บ้านไอโอดีน ปี 2557..doc)ส่งแบบรายงานชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน ปี 2557รพ.สต.บ้านหวาย1414/05/2557 06:45
Download this file (แบบรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.หนองฟ้า.doc)แบบรายงานวัดส่งเสริม รพ.สต.หนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า102/06/2557 06:45
Download this file (แบบรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ.doc)รพ.สต.บ้านเมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร130/05/2557 04:45
Download this file (แบบรายงานสรุปADL,ไอโอดีน,วัดส่งเสริมสุขภาพ.docx)สรุปADL /หมู่บ้านไอโอดีนรพ.สต.ห้วยสามัคคี815/05/2557 04:29
Download this file (แบบรายงานสรุปผลการสำรวจและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี2557 (1).doc)สรุป ADL รพสต.บ้านดงหวาย 715/05/2557 04:34
Download this file (แบบรายงานสรุปผลการสำรวจและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี2557.doc)ส่งแบบรายงานสรุปผลการสำรวจและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2557รพ.สต.บ้านหวาย2814/05/2557 06:43
Download this file (แบบรายงานหมู่บ้านไอโอดีน.doc)รายงานหมู่บ้านไอโอดีนรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี219/05/2557 06:19
Download this file (แบบสำรวจ ADL.doc)รายงาน ADL รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี319/05/2557 06:18
 
สำรวจข้อมูลรพ.สต.ที่ยังไม่เข้าถึงบริการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Print
Written by   
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 04:06

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกแห่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือหน่วยบริการ(รพ.สต.)ที่ยังไม่เข้าถึงบริการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายัง รพ.สต.ทุกแห่งรายงานการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจัดส่งแบบสำรวจกลับทางหน้าWeb Cup ภายในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

ขอบคุณครับ

 

วิม  เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (survey.rar)รพ.สต.บ้านสะอาดนาดีรพ.สต.บ้านสะอาดนาดี214/05/2557 03:31
Download this file (survey.xls)แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต รพ.สต.บ้านหัวคูรพ.สต.บ้านหัวคู2112/05/2557 05:10
Download this file (พันขาง.xls)รพ.สต.บ้านพันขางค่ะ=^_^=114/05/2557 04:52
Download this file (รพ.สต.กุดแข้.rar)กุดแข้ 313/05/2557 13:33
Download this file (รพ.สต.บ้านไค่นุ่น.xls)แบบสำรวจ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รพ.สต.บ้านไค่นุ่น 712/05/2557 06:39
Download this file (สำรวจอินเตอร์เน็ต.rar)รพ.สต.บ้านนาวีรพ.สต.บ้านนาวี312/05/2557 09:49
Download this file (แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รพ.สต.บ้านท่าม่วง.xls)รพ.สต.ท่าม่วง 212/05/2557 09:27
Download this file (แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รพ.สต.บ้านบะหลวง.xls)แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รพ.สต.บ้านบะหลวง.xls 015/05/2557 06:50
Download this file (แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(รพ.สต.).rar)แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(รพ.สต.).rar 3612/05/2557 04:08
Download this file (แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(รพ.สต.ป่าขีส่ง).xls)รพ สต.ป่าขี ส่งแบบสำรวจฯรพ สต.ป่าขี ส่งแบบสำรวจฯ512/05/2557 06:15
Download this file (แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(รพ.สต.หนองฟ้า).zip)แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตวามเร็วสูง รพ.สต.หนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า2012/05/2557 04:54
Download this file (แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(รพ.สต.ห้วยสามัคคี).rar)รพ.สต.ห้วยสามัคคี 312/05/2557 09:50
Download this file (แบบสำรวจอินเตอร์เนตความเร็วสูง.rar)บ้านหวาย 414/05/2557 01:50
Download this file (แบบสำรวจอินเตอร์เน็ต.xls)แบบสำรวจการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตรพ.สต.เมืองไพรรพ.สต.บ้านเมืองไพร1212/05/2557 07:26
 
แจ้งประชุมการเงิน Print
Written by   
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 03:11
เรียน ผอ.รพ.สตทุกแห่ง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเงิน ของ รพ.สต.เข้าประชุมจัดทำงบการเงินเดือน เมษายน 2557 ในวันที่ 15 พ.ค.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เสลภูมิ โดยนำเอกสารการเงินและคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วย
 
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างงานวิชาการและส่งหัวข้องานวิจัย Print
Written by   
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 02:35

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ส่งหัวข้องานวิจัย 3 บทแรก ภายใน 12 พ.ค.57 และเขเาอบรมต่อเนื่อง ระยะที่ 2ระหว่าง 22-24 พ.ค. 57 โดยนำ Note Book พร้อมปลั๊กไฟและติดตั้งโปรแกรม SPSS 11.5

ลองสี/ส่งข่าว

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (กำหนดการอบรม0001.pdf)กำหนดการอบรม0001.pdf 3912/05/2557 02:35
Download this file (วิจัย 57ส่ง.rar)ฝากส่งรายงานวิจัยฝากส่งรายงานวิจัย2912/05/2557 06:55
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 16 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday337
mod_vvisit_counterYesterday456
mod_vvisit_counterThis week2514
mod_vvisit_counterLast week2177
mod_vvisit_counterThis month10791
mod_vvisit_counterLast month13878
mod_vvisit_counterAll days451040

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 50.17.79.35
,
Today: ส.ค. 29, 2014