:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ติดตามการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี-2561 Print
Written by   
พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2018 00:04

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานงบฯค่าเสื่อมที่รพ.สต.ได้รับโอนจากโรงพยาบาล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อบันทึกข้อมูลในเวบไซต์www.nhso.go.th  โดยให้ท่านส่งไฟล์กลับหน้าweb cup แจ้งข่าวหน้านี้  (เปลียนชื่อเป็นรพ.สต.ให้ทราบด้วย)

ในไฟล์เอกสารมี ๒ แผ่นงาน ๑. ติดตามงบค่าเสื่อมจังหวัด(20%)

๒. ติดตามงบค่าเสื่อมเขต    (10%)

ทั้งนี้  ขอใหรายงานให้ทราบภายในวันนี้  (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)  ก่อนเที่ยง  ด้วยครับ

ด้วยความนับถือ/ขอบคุณครับ

วิม   เหมโส

หมายเหตุ ; แห่งที่ยังไม่ดำเนินการขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วย

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อม ปี-2561(รพ.สต.บ้านนาโพธิ์).xls)ติดตามงบค่าเสื่อม ปี-2561 รพ.สต.บ้านนาโพธิ์521/07/2561 04:32
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561 รพ.สต.บ้านท่าม่วง.xls)ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561 รพ.สต.บ้านท่าม่วง.xls 519/07/2561 03:44
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.กุดแข้).xls)รพ.สต.กุดแข้ 319/07/2561 07:06
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้าน...........).xls)ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้าน...........).xls 2319/07/2561 00:05
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้าน.ใหม่สามัค.xls)งบค่าเสื่อมใหม่สามัคคี 023/07/2561 06:56
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านกกทัน).xls)รพ.สต.กกทัน 023/07/2561 06:57
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านขวาว).xls)รพ.สต.ขวาวรพ.สต.ขวาว719/07/2561 05:16
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านนาวี).xls)ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านนาวี).xlsรพ.สต.นาวี319/07/2561 04:17
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านนาโพธิ์).rar)รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ 021/07/2561 04:29
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านบะหลวง.xls)รพสต.บะหลวงรพสต.บ้านบะหลวง321/07/2561 02:56
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านป่าขี).xls)รพ.สต.บ้านป่าขีรพ.สต.บ้านป่าขี219/07/2561 04:04
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านพันขาง)1.xls)ค่าเสื่อมพันขางพันขาง021/07/2561 05:15
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านมะหรี่).xls)ติดตามงบค่าเสื่อมปี 2561รพ.สต.บ้านมะหรี่120/07/2561 03:16
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านสะทอน).xls)งบค่าเสื่อม รพ.สต.บ้านสะทอนรพ.สต.บ้านสะทอน619/07/2561 08:10
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านหนองจอก).xls)ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านหนองจอก).xlsรพ.สต.หนองจอก319/07/2561 06:47
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านหนองฟ้า.).xls)งบค่าเสื่อมหนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า419/07/2561 04:13
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านหัวคู).xls)รพ.สต.บ้านหัวคู 1519/07/2561 02:21
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านห้วยสามัคคี).xls)รพ.สต.บ้านห้วยสามัคคีรพ.สต.ห้วยสามัคคี919/07/2561 02:50
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อมปี-2561(รพ.สต.บ้านเมืองไพร).xls)รพ.สต.บ้านเมืองไพร 919/07/2561 02:23
Download this file (รพ.สต.บ้านไค่นุ่น.xls)รพ.สต.บ้านไค่นุ่น 023/07/2561 07:03
 
รายชื่อremedication HT รพสต หัวคู ไค่นุ่น ป่าขี โนนสนาม น้ำจั้นใหญ่ Print
Written by   
พุธ, 18 กรกฏาคม 2018 07:38
2 สิงหาคม 2561 รพสต.โนนสนาม 9 สิงหาคม 2561 รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ 7 สิงหาคม 2561 รพ.สต. หัวคู 14 สิงหาคม 2561 รพ.สต.ไค่นุ่น 12 สิงหาคม 2561 รพ.สต.ป่าขี 21 สิงหาคม 2561 รพ.สต. ป่าขี
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (รีเมดหัวคู070861,ไค่นุ่น140861,ป่าขี280861,ป่าขี210861,โนนสนาม020861,น้ำจั้นใหญ่)รีเมดหัวคู070861,ไค่นุ่น140861,ป่าขี280861,ป่าขี210861,โนนสนาม020861,น้ำจั้นใหญ่ 1018/07/2561 07:39
 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ Print
Written by   
จันทร์, 16 กรกฏาคม 2018 04:37

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และขอความร่วมมือจาก รพ.สต.

ทุกแห่งในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบและเมื่อจัดกิจกรรม เสร้จ ขอให้

ส่งรายงานให้ สสอ.เสลภูมิ ภายในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.ต่อไป

 

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (Scan_0049.pdf)Scan_0049.pdf 2316/07/2561 04:50
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ Print
Written by   
ศุกร, 13 กรกฏาคม 2018 09:25

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด                                                        จำนวน   1  ฉบับ

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน              จำนวน  ๑  อัตรา

๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน                               จำนวน  ๓  อัตรา

๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน                     จำนวน  ๕  อัตรา

๔. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน                       จำนวน  ๑  อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ที่ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ ตึกเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (139651_778736786.PDF)139651_778736786.PDF 2113/07/2561 09:27
 
สำรวจข้อมูลผู้เลิกดื่มสุรา "คนหัวใจเพชร" ปี 2560 Print
Written by   
ศุกร, 13 กรกฏาคม 2018 02:42

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยอำเภอเสลภูมิ จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2560 และสามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดชีวิต ในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในการนี้จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งรายชื่อตามแบบรายงานที่แนบใต้ข่าวนี้ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2561

สันติ/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (บุคคลเลิกสุราตลอดชีพ ปี61 บะหลวง.rar)รพ.สต.บ้านบะหลวงรพ.สต.บ้านบะหลวง719/07/2561 02:47
Download this file (หัวใจหินหัวใจเพชร หนองฟ้า 2560.zip)ส่งรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร รพ.สต.หนองฟ้าค่ะ119/07/2561 04:35
Download this file (หัวใจหินหัวใจเพชรกุดแข้2560.xls)หัวใจหิน/เพชรรพ.สต.กุดแข้518/07/2561 04:55
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) นจญ.xls)รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่120/07/2561 03:41
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) นาวี.xls)แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) นาวี.xlsรพ.สต.นาวี518/07/2561 07:13
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) มะหรี่ อ.เสลภูมิ  ปี 2560.xls)รพ.สต.มะหรี่ 718/07/2561 02:07
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) รพ.สต.บ้านพันขาง.xls)รพ.สต.บ้านพันขาง 618/07/2561 07:16
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) อ.เสลภ.xls)รายงานเลิกสุรารพ.สต.บ้านสะทอน1113/07/2561 09:07
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) อ.เสลภูมิ  ปี 2560.xls)แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา (หัวใจเพชร) อ.เสลภูมิ ปี 2560.xls 2813/07/2561 02:44
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา ขวาว.xls)รพ.สต.ขวาวรพ.สต.ขวาว319/07/2561 08:14
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา รพ.สต.นาทม.xls)แบบบรายงานผู้เลิกบุหรี่ รพ.สต.นาทม219/07/2561 10:51
Download this file (แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา.xls)แบบรายงานผู้เลิกดื่มสุรา.xlsรพ.สต.หนองจอก1716/07/2561 08:41
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 28 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday47
mod_vvisit_counterYesterday87
mod_vvisit_counterThis week134
mod_vvisit_counterLast week662
mod_vvisit_counterThis month1775
mod_vvisit_counterLast month2447
mod_vvisit_counterAll days755055

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 61.19.250.35
,
Today: ก.ค. 23, 2018